********************************

...............................................* χρηστικές πληροφορίες και ενημέρωση για τον αγροτικό κόσμο *

~~~~~~~~***~~~~~~~~~~

~~~~~~~~***~~~~~~~~~~
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2012

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ


Τα γνωστά και άγνωστα χαράτσια που επιβάλλει το Μνημόνιο
Τα γνωστά και άγνωστα χαράτσια που επιβάλλει το Μνημόνιο

Σε βαριά ατμόσφαιρα και με την ένταση στο κατακόρυφο η επόμενη μέρα της ψήφισης του πολυνομοσχεδίου φέρνει μια νέα δυσκολότερη καθημερινότητα, που κρύβει πολλαπλές εκπλήξεις. Εξαιτίας του κατεπείγοντος χαρακτήρα που δόθηκε στη διαδικασία είναι αρκετά αυτά που ξέρουμε αλλά και τα άγνωστα σημεία του πολυνομοσχεδίου. Εσχάτως, απρόβλεπτη θρυαλλίδα αποτέλεσε και η διάταξη με την οποία οι υπάλληλοι της Βουλής θα υπόκεινταν στις ίδιες μισθολογικές μειώσεις με το υπόλοιπο σώμα των δημοσίων υπαλλήλων. Την ίδια ώρα, νοικοκυριά και αγορά στενάζουν ενώ την αδυναμία των φορολογούμενων να τακτοποιήσουν τις όποιες οφειλές τους και προς την εφορία αποκαλύπτουν τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Μόνο μέσα στον Σεπτέμβριο, οφειλές συνολικού ύψους 3,3 δισ. ευρώ προς το Δημόσιο κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, ενώ ήδη από τον Αύγουστο είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα άλλα 2,98 δισ. ευρώ χρεών.

Δηλαδή, μόλις σε ένα δίμηνο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο «φούσκωσαν» απότομα κατά 6,2 δισ. ευρώ, ενώ από την αρχή του έτους μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου τα «νέα» ληξιπρόθεσμα χρέη ανήλθαν σε 10,169 δισεκατομμύρια ευρώ. Συνολικά οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο εκτινάχθηκαν στο επίπεδο-ρεκόρ των 53,8 δισεκατομμυρίων ευρώ


Μια μικρή γεύση αυτών που ψηφίστηκαν χθες:


Μειώνεται από 11% σε 6% ο κατ' αποκοπή συντελεστής επιστροφής φόρου των αγροτών.
Αυξάνεται ο συντελεστής ΕΦΚ, του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία από εικοσιένα (21) ευρώ ανά χιλιόλιτρο σε εξήντα έξι (66) ευρώ ανά χιλιόλιτρο για την ενίσχυση των δημοσίων εσόδων.
Αυξάνεται η φορολογία των βιομηχανοποιημένων καπνών, με κύριο στόχο τα «στριφτά». Απαγορεύεται και η δωρεάν διανομή προϊόντων καπνού «για σκοπούς έρευνας αγοράς».
Παρατείνεται ο χρόνος παραγραφής για την πραγματοποίηση ελέγχων σε πάσης φύσεως εκκρεμείς υποθέσεις, νομικών και φυσικών προσώπων για όλες τις φορολογίες μέχρι τις 31.12.2012.
Καταργούνται από 1-1-2013 διατάξεις που αφορούν σε ειδικές κατηγορίες επιδοτήσεις ανεργίας και ειδικές εισοδηματικές ενισχύσεις ανεργίας («Συνεταιριστικά Ελληνικά Λιπάσματα ΑΕ», Μ.Α.Β.Ε. «ΠΙΝΔΟΣ ΑΕ», TVX Hellas AE, «Ενωμένη Κλωστοϋφαντουργία ΑΕ», Ολυμπιακή κλπ).
Θεσπίζεται από 1-1-2014 επίδομα μακροχρονίως ανέργου, για τους ανέργους οι οποίοι έχουν εξαντλήσει το δικαίωμα τακτικής επιδότησης εφόσον το εισόδημά τους δεν ξεπερνά τις 10.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 586 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο της οικογένειας. Το ύψος του μηνιαίου επιδόματος μακροχρονίως ανέργου δεν μπορεί να υπερβεί τα 200 ευρώ και καταβάλλεται για όσο χρονικό διάστημα οι δικαιούχοι παραμένουν άνεργοι αλλά όχι πέραν των 12 μηνών. Τα όρια ηλικίας των δικαιούχων ορίζονται από 20 ετών μέχρι 66.
Καταργούνται όλα τα οικογενειακά επιδόματα αντικαθίστανται από ένα νέο ενιαίο οικογενειακό επίδομα που καταβάλλεται από το πρώτο παιδί. Οι οικογένειες που δικαιούνται το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων διαιρούνται σε τέσσερις εισοδηματικές κατηγορίες, ως εξής: (α) έως 6.000 ευρώ θα λαμβάνουν το πλήρες επίδομα, (β) με 6.001 έως 12.000 ευρώ θα λαμβάνουν τα 2/3 του επιδόματος, (γ) από 12.001 έως 18.000 ευρώ θα λαμβάνουν μόνο το 1/3 του επιδόματος.
Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων υπολογίζεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων ως εξής: 40 ευρώ το μήνα για ένα εξαρτώμενο τέκνο, 80 ευρώ για δύο τέκνα, 130 ευρώ για τρία τέκνα και 180 ευρώ για τέσσερα τέκνα. Για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του τετάρτου, καταβάλλεται, πέραν των ανωτέρω, μηνιαίο επίδομα 60 ευρώ.
Θεσπίζεται πιλοτικό Πρόγραμμα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Θα ισχύσει από 1.1.2014 αλλά δεν προσδιορίζονται το ύψος των παροχών κι τα κριτήρια χορήγησης.
Η καταχώριση και οποιαδήποτε μεταβολή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) καθώς και η χορήγηση αντιγράφων ή πιστοποιητικών, προϋποθέτει την καταβολή τέλους που αποτελεί έσοδο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων κατά ποσοστό 80% και έσοδο της οικείας υπηρεσίας καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά ποσοστό 20%.
Αλλαγές επέρχονται για επαγγελματικούς κλάδους όπως περιπτερούχοι, εφημεριδοπώλες, ταξί, εκτελωνιστές, βυτιοφόρα, φορτοεκφορτωτές, ξεναγοί, λογιστές, φοροτεχνικοί, ορκωτοί εκτιμητές, ενεργειακοί επιθεωρητές, ΙΙΕΚ, κολλέγια κλπ.
Η διάθεση των παρασκευασμάτων για βρέφη γίνεται, εκτός από τα φαρμακεία, και από σούπερ-μάρκετ τροφίμων, παντοπωλεία κλπ.
Επιβάλλεται έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης έως 35% στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, για τις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.2012 έως και 30.6.2014 και αφορά τους λειτουργούντες σταθμούς, καθώς και όσους σταθμούς τεθούν σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιηθεί η σύνδεσή τους εφεξής.


Σε δημόσιο και ΔΕΚΟ καταργούνται από 1-1-2013 υπολείμματα δώρων και επιδομάτων αδείας για όλους τους κρατικούς λειτουργούς και τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ και των ΝΠΙΔ.
Αναστέλλονται από 1-1-2013 και μέχρι το τέλος του 2016, τα Κίνητρα Επίτευξης Στόχων (ΚΕΣ) και Δημοσιονομικών Στόχων (ΚΕΔΣ) στους υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ.
Επεκτείνεται από 1-1-2013 στις ΔΕΚΟ και στα ΝΠΙΔ το βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων του Δημοσίου.
Επιβάλλονται αναδρομικά, από 1-8-2012, οι μειώσεις επί των αποδοχών στα ειδικά μισθολόγια. Θα αναζητηθούν και θα κρατηθούν σαν «αχρεωστήτως καταβληθείσες αποδοχές» από το μισθό τους.
Μειώνεται στο μισό (κατά 50%) η αντιμισθία προέδρων των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων. Καταργείται και η καταβολή αποζημίωσης στους αιρετούς για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις δημοτικών συμβουλίων κλπ.
Καταργείται, από 1-1-2013, το χρονοεπίδομα που καταβάλλεται στους δικηγόρους με έμμισθη εντολή του δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.
Πλαφόν τα 1900 ευρώ μέσες αποδοχές στις ΔΕΚΟ.
Αναστέλλονται κατά ένα χρόνο οι δύο τελευταίες δόσεις της έκτακτης παροχής στους εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς , που αφορούσαν στα έτη 2012 και 2013. Αντίστοιχη χρονική μετακίνηση ισχύει και για τους συνταξιούχους δικαστικούς.
Μειώνονται εκ νέου οι αποδοχές των γενικών γραμματέων υπουργείων κλπ στα 3000 ευρώ το μήνα.
Καταργούνται για όλους τα δώρα
Επιβάλλεται νέα εισφορά από 3% ως 12% στο άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης
Μειώνεται η σύνταξη με βάση τον μειωμένο βασικό μισθό των εν ενεργεία υπαλλήλων και κρατικών λειτουργών
Αυξάνονται οι εισφορές ΟΓΑ και σε όλα τα Ταμεία, στο ύψος των εισφορών του ΙΚΑ
Επιβάλλεται "χαράτσι" 1 ευρώ ανά συνταγή στα φαρμακεία
Επιβάλλεται «εισιτήριο» 25 ευρώ στα νοσοκομεία του ΕΣΥ
Δεν θα παίρνουν σύνταξη όσοι απολύονται από το δημόσιο (για διαφθορά κλπ)
Στα 67 η σύνταξη των στρατιωτικών και πολιτικών υπαλλήλων που φεύγουν με 15ετία
Στα 58 η συνταξιοδότηση με βαρέα και ανθυγιεινά
Σύνταξη στα 60 με ΒΑΕ στο δημόσιο (οδοκαθαριστές κ.λπ)
Στα 62 με 40 έτη η σύνταξη στον ΟΑΕΕ, ΙΚΑ κλπ. Στο δημόσιο θα ισχύσει από το 2020.
Μειώνεται το εφάπαξ στο ΤΑΠΙΤ, στο ΤΠΔΥ, στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, στο ΤΑΥΤΕΚΩ, στο ΕΤΑΑ, στο ΤΕΑΠΑΣΑ, και των Υπαλλήλων ΙΚΑ, ΟΓΑ και δικηγόρων του δημοσίου.
Μαζικές μετατάξεις δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και ιδιωτικού δικαίου) από τα τέλη του 2012 και ανά τρίμηνο, προς άλλα υπουργεία, περιφέρειες, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κλπ. Ο υπό μετάταξη υπάλληλος μεταφέρει το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιό του σε νέα συναφή θέση της ειδικότητας τους, ενώ αν δεν παρουσιαστούν στη νέα θέση τους απειλούνται με υποβιβασμό (οι μόνιμοι) ή απόλυση (οι ιδιωτικού δικαίου και οι ευρισκόμενοι σε διαθεσιμότητα).
Διαθεσιμότητα επί ένα χρόνο με μειωμένο μισθό (θα λαμβάνουν τα τρία τέταρτα των αποδοχών τους) για μονίμους πολιτικούς υπαλλήλων του Δημοσίου, ανεξάρτητων αρχών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, οι θέσεις των οποίων καταργούνται. Οι υπάλληλοι αυτοί μπορεί κατά την διάρκεια της διαθεσιμότητάς τους να μετατάσσονται εκουσίως ή υποχρεωτικά ή να μεταφέρονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου οπουδήποτε στο δημόσιο. Επίσης μπορεί να υπάγονται σε ειδικά προγράμματα επαγγελματικής επανεκπαίδευσης ή επανακατάρτισης. Αντίστοιχες ρυθμίσεις εφαρμόζονται και σε υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Η υπηρεσιακή σχέση των υπαλλήλων αυτών, εφόσον δεν μεταταχθούν ή μεταφερθούν, λύεται με τη λήξη του καθεστώτος της διαθεσιμότητας.
Παρατείνεται μέχρι τέλος του 2016 ο κανόνας περιορισμού των προσλήψεων «1 πρόσληψη για κάθε 5 αποχωρήσεις» στο δημόσιο.
Τίθενται αυτοδικαίως σε αργία υπάλληλοι εφόσον τους ασκηθεί ποινική δίωξη για κλοπή ή υπεξαίρεση (κοινή ή της υπηρεσίας), για παράβαση καθήκοντος κλπ. Επίσης, εάν εκδοθούν σε βάρος τους δικαστικές καταδίκες, ένταλμα προσωρινής κράτησης ή με περιοριστικούς όρους, εάν τους επιβληθεί η πειθαρχική ποινή παύσης κλπ. Ο υπάλληλος επανέρχεται αυτοδίκαια στα καθήκοντα του, εάν εκλείψει ο λόγος για τον οποίο ετέθη σε αργία.
Προβλέπονται μεταθέσεις εκπαιδευτικών, με δαπάνη του Δημοσίου από σχολείο σε σχολείο σε όλη την επικράτεια με απόφαση του Υπουργού Παιδείας. Θα καθοριστεί διαδικασία με κριτήρια, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η υπηρεσία σε σχολεία με δυσμενείς όρους διαβίωσης και λειτουργίας, η συνυπηρέτηση, η ανάγκη συνοίκησης συζύγων, η εντοπιότητα, η προστασία τέκνων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την διενέργεια των μεταθέσεων.

________________________________
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=112946507

Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2012

Πτυχιακή Εργασία: Βιολογική καλλιέργεια ακτινιδίου

ΤΕΙ ΚρήτηςΤΕΙ Κρήτης
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ
Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης "Βιολογική Γεωργία" Ενέργεια 3.4.γ

Ευστάθιος Βακουφάρης,
Γεωπόνος,
Γοργοποτάμου 7, Βέροια
Τηλ: 0331 61027, 0945678757
Πτυχιακή Εργασία : Βιολογική καλλιέργεια ακτινιδίου

Περίληψη
Εισαγωγη

Η καλλιέργεια της ακτινιδιάς (Αctinidia chinensis) στη χώρα μας εντοπίζεται σε περιοχές με ευνοϊκές εδαφοκλιματικές συνθήκες και κυρίως σε περιοχές με δενδροκομική παράδοση όπως είναι η περιοχή της Μακεδονίας (Πιερία, Ημαθία, Πέλλα).

Η εφαρμογή της Βιολογικής γεωργίας ξεκίνησε το 1994 στο Νομό Ημαθίας και σήμερα καλλιεργούνται 650 στρέμματα εκ του συνόλου 5. 500.
Εγκατάσταση Οπωρωνα
Η ακτινιδιά προσαρμόζεται σε θερμά και υγρά κλίματα και οι ιδανικότερες περιοχές είναι οι μεσημβρινής έκθεσης καλά ηλιαζόμενες και αρδευόμενες πλαγιές. Δεν πρέπει να επιλέγονται περιοχές με βεβαρημένο ιστορικό στην εμφάνιση παγετών, διότι η ακτινιδιά είναι πολύ ευαίσθητη. Επίσης χρειάζεται εδάφη γόνιμα καλά στραγγιζόμενα, αρδευόμενα, ουδέτερα ή ελαφρώς όξινα. Στην Ημαθία παρατηρείται μία έντονη χλώρωση από έλλειψη σιδήρου, διότι τα εδάφη είναι αλκαλικά και πλούσια σε ανθρακικό ασβέστιο. Την αλκαλικότητα μπορεί να την ανεχθεί το φυτό όταν το έδαφος είναι πλούσιο σε οργανική ουσία.

Σε περιοχές όπου εμφανίζονται ισχυροί άνεμοι απαιτείται η ύπαρξη ανεμοθραύστη, ώστε να προφυλαχθούν η τρυφερή βλάστηση την άνοιξη αλλά και οι καρποί το φθινόπωρο.

Πρέπει να αποφασισθεί εκ των προτέρων το σχήμα διαμόρφωσης ώστε να τοποθετηθεί ο μόνιμος εξοπλισμός στήριξης της καλλιέργειας. Στην Ημαθία έχει υιοθετηθεί η κρεβατίνα για τον βιολογικό τρόπο παραγωγής.
Φυτευση

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην επιλογή των επικονιαστριών ποικιλιών, ώστε να συνανθίζουν καθώς και με την διάταξη τους στη φυτεία. Η αναλογία που χρησιμοποιείται είναι 1:6, 1:5 αρσενικών προς θηλυκά φυτά και αποβλέπουμε στην καλύτερη παραγωγή.

Η παρουσία εντόμων είναι επιβεβλημένη ώστε να πετύχουμε μεγαλύτερο ποσοστό άριστης επικονίασης (μεταφορά μελισσιών κατά την περίοδο της άνθησης).
Λiπανση

Η ακτινιδιά έχει μεγάλες απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία τόσο στα πρώτα στάδια, ώστε να εξασφαλιστεί ζωηρή βλάστηση και ανάπτυξη, όσο και στο στάδιο της πλήρους παραγωγής.

Στην Ημαθία έχουν διαγνωστεί σε πολλές περιπτώσεις συμπτώματα έλλειψης Fe, διότι τα εδάφη είναι πλούσια σε ενεργό ανθρακικό ασβέστιο και με υψηλό pH, καθώς και περιπτώσεις υπέρμετρης αζωτούχου λίπανσης σε συμβατικούς ακτινιδεώνες που οδήγησε σε εφαρμογή θερινών κλαδεμάτων και υποβάθμιση της ποιότητας των καρπών.

Πριν την εγκατάσταση του βιολογικού ακτινιδεώνα πρέπει να κάνουμε ανάλυση εδάφους, η οποία θα καθορίσει τον τρόπο δράσης και τις τυχόν διορθωτικές κινήσεις.

Η πλειονότητα των εδαφών χαρακτηρίζεται όπως είπαμε από χαμηλή περιεκτικότητα σε οργανική ουσία, υψηλό pH έως και 8,5 και μεγάλη περιεκτικότητα σε CaCo3.

Επιβάλλεται λοιπόν η βελτίωση του pH που θα έχει ως συνέπεια την αύξηση της ικανότητας πρόσληψης του Fe με την προσθήκη τύρφης, η οποία έχει όξινη αντίδραση, είναι πλούσια σε χουμικούς παράγοντες και βελτιώνει την δομή του εδάφους. Η ύπαρξη χουμικών παραγόντων στο έδαφος προστατεύει τα φυτά από έλλειψη Fe, αφού μετατρέπουν τα ανόργανα ιόντα σε διαθέσιμες για τα φυτά μορφές και ενεργοποιούν τις ρίζες.

Για την αντιμετώπιση της τροφοπενίας Fe χρησιμοποιούνται και διάφορα επιτρεπόμενα σκευάσματα που εφαρμόζονται διαφυλλικά.

Η λίπανση στην ακτινιδιά χωρίζεται σε τρία στάδια:

α. Λίπανση πριν την εγκατάσταση όπου με βάση τις εδαφολογικές αναλύσεις αποφασίζουμε αν χρειάζεται να βελτιώσουμε την υπάρχουσα κατάσταση και αν είναι σύμφορη οικονομικά για τον παραγωγό. Εφαρμόζουμε λοιπόν ποσότητες είτε κοπριάς είτε compost και στις περιπτώσεις που τα εδάφη είναι αλκαλικά (Ημαθία) προσθέτουμε στοιχειακό θείο ή τύρφη. Στα αντίστοιχα όξινα εδάφη προσθέτουμε ανθρακικό ασβέστιο.

β. Λίπανση ανάπτυξης: Ονομάζεται η λίπανση που εφαρμόζεται έως και τον 7ο χρόνο ανάπτυξης της φυτείας οπότε τα φυτά εισέρχονται σε στάδιο πλήρους παραγωγής. Ο τρόπος δράσης καθορίζεται πάλι από τις αναλύσεις εδάφους. Οι ανάγκες των φυτών δεν έχουν σταθεροποιηθεί σε ένα επίπεδο αφού σταδιακά αυξάνονται. Οι συνιστώμενες μονάδες είναι οι εξής:


Ν:

2

5 - 6

8 - 10

12 - 14

15 - 16

17 - 19

20 - 25


Ρ:

-

2 - 2,5

3 – 3,5

5

7

8 – 9

10 - 15


Κ:

-

3 - 3. 5

4 – 4,5

7 - 8

9 - 10

11 - 14

15 - 20


γ. Λίπανση καρποφορίας: Μετά τον 7ο χρόνο ομαλοποιούνται οι ανάγκες των φυτών, τις οποίες όμως πρέπει να παρακολουθούμε με την πραγματοποίηση αναλύσεων εδάφους και φύλλων. Ο παραγωγός πρέπει να δώσει ιδιαίτερη σημασία και στις εκροές θρεπτικών στοιχείων που γίνονται (παραγωγή καρπών) και να δράσει ανάλογα π. χ. αν μετά από παγετό μειωθεί η παραγωγή έως και να μην πάρουμε καθόλου παραγωγή τότε οι εκροές των στοιχείων θα είναι μηδαμινές, υπολογίζοντας πάντα ότι ο παραγωγός θα αφήσει τα υπολείμματα του κλαδέματος στο χωράφι. Εφαρμόζεται γενικά κοπριά, τύρφη, compost και συγκαλλιέργεια με διάφορα αζωτοδεσμευτικά φυτά.

Στην περίπτωση προσθήκης φωσφορίτη θα πρέπει να γίνει σωρός με κοπριά για να ζημιωθεί. Αν εφαρμοστεί απευθείας παραμένει αδιάλυτος και δεν είναι σε θέση να εφοδιάσει Ρ στα φυτά, ιδίως σε αλκαλικά εδάφη.

Ο παραγωγός θα πρέπει να συνδυάζει τις αναλύσεις εδάφους και φύλλων που θα πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και της παραγωγής που λαμβάνει καθώς και να κάνει συνεχώς ελέγχους της βλαστικής κατάστασης και του ρυθμού ανάπτυξης.
Προσδιορισμoς επιπeδων επaρκειας θρεπτικων στοιχεiων

Το εύρος των τιμών περιεκτικότητας σε θρεπτικά στοιχεία αφορά εδάφη από κτήματα περιοχών της Β. Ελλάδας:

pH (6,6-8,4) CaCo3 (0,0-7,5%) Ηλεκτρ. Αγωγιμότητα (0,27-1,63 mmhos/cm2) Οργανική ουσία (0,4-1,9%) Ρ (7,4-31 ppm) K (130-850 ppm) Ca (50-167 ppm) Mg (15-74 ppm) B (0,3-0,67 ppm) Zn (0,7-3,94 ppm) Mn (8,4-141,9 ppm) Fe (5,68-36-8 ppm) Cu (0,84-5,34 ppm).

H φυλλοδιαγνωστική εφαρμόζεται παίρνοντας δείγμα 50-60 φύλλων πλήρως ανεπτυγμένα με μίσχο κατά την χρονική περίοδο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου. Οι οριακές τιμές των θρεπτικών στοιχείων στα φύλλα της ακτινιδιάς για τις εδαφοκλιματικές συνθήκες της Β. Ελλάδας είναι οι εξής:

Ν (2,2-2,95%) Ρ (0,2-0,6%) Κ (2-3,7%) Ca (2,1-5%) Mg (0,55-0,82%) B (24-60 ppm) Zn (12-26 ppm) Mn (22-242 ppm) Fe (48-190 ppm) Cu (5-13 ppm).

Οριακές τιμές θρεπτικών στοιχείων στους καρπούς για οικοδόμηση ξηράς ουσίας: Ν (0,88-1,51%) Ρ (0,14-0,34%) Κ (1,5-2,6%) Ca (0,2-0,39%) Mg (0,12-0,34%) B (10,8-17,5 ppm) Zn (2,5-3 ppm) Mn (0,5-10 ppm) Fe (5-88 ppm) Cu (4,5-15-5 ppm).

H επάρκεια θρεπτικών στοιχείων στα φύλλα δεν διασφαλίζει πάντα την επάρκεια θρεπτικών στοιχείων στους καρπούς.

Από έρευνες έχει βρεθεί ότι καρποί με ξηρά ουσία 16-19% είχαν καλύτερη συντηρησιμότητα από καρπούς με ξηρά ουσία 14-15%. Ενώ στην αρχή της αποθήκευσης είχαν ίδια αντίσταση, τον Μάϊο είχαν οι πρώτοι αντίσταση 1,5 kgr/cm2 έναντι 1,0 kgr/cm2.

Επίσης καρποί με άνω των 18% ξηρά ουσία είχαν υψηλότερη περιεκτικότητα σε διαλυτά στερεά.

Τέλος η ολική οξύτητα που μειώνεται στη διάρκεια συντήρησης, στα πρώτα στάδια ήταν μικρότερη στους καρπούς με υψηλή περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία.

Τα παραπάνω στοιχεία είναι σημαντικά αφού δεχόμαστε ότι προϊόντα βιολογικής γεωργίας έχουν υψηλότερα επίπεδα ξηράς ουσίας σε σχέση με αυτά της συμβατικής, ως αποτέλεσμα της πολιτικής στο θέμα της λίπανσης μιας βιολογικής καλλιέργειας.

Έχει αναφερθεί η επίδραση ορισμένων θρεπτικών στοιχείων στην ποιότητα του ακτινιδίου (ποικ. Hayward):

1. υψηλό pH στα φύλλα (>2,7%) επιδρά στην αύξηση μεγέθους των καρπών

2. υψηλό Ν καρπών επιδρά στην αύξηση της αντοχής των καρπών στην πίεση

3. υψηλό ΝΟ3 του ποδίσκου επιδρά στην αύξηση της συνεκτικότητας των καρπών

4. υψηλή αναλογία Ν/Ca, (N+K)/Ca μειώνει την συντηρησιμότητα των καρπών

5. χαμηλό Ca καρπών έχει ως συνέπεια το πρώιμο μαλάκωμα τους

6. υψηλό Ρ φύλλων έχει ως συνέπεια μεγάλο μέγεθος καρπών

7. τοξικότητα Β έχει ως συνέπεια το μαλάκωμα των καρπών
Αντιμετώπιση ανεπιθύμητων φυτών

Τα μέτρα αντιμετώπισης διακρίνονται σε καλλιεργητικά, μηχανικά, φυσικά και βιολογικά. Συγκεκριμένα στους ακτινιδεώνες χρησιμοποιούνται τα εξής μέτρα:

1. Ατεργασία εδάφους: αποσκοπεί όχι μόνο στην καταπολέμηση των ζιζανίων αλλά και στην εξοικονόμηση υγρασίας και στην εξασφάλιση καλού αερισμού του εδάφους. Με τη μέθοδο αυτή διατηρείται το χωράφι καθαρό από τα ετήσια ζιζάνια. Στα μειονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι η διασπορά των πολυετών ζιζανίων, η υποβάθμιση της δομής του εδάφους, η καταστροφή των επιφανειακών ριζών και το ότι αν ακολουθήσει βροχόπτωση έχει ως αποτέλεσμα να γεμίσει λάσπες το χωράφι με συνέπεια να δυσχεραίνονται οι εργασίες στο χωράφι.

2. Κοπή ζιζανίων: Επιτυγχάνεται ο έλεγχος των ζιζανίων με συνεχείς κοπές (3-4) τον χρόνο με την χρήση χορτοκοπτικού μηχανήματος και κόσας επί των γραμμών. Τα υπολείμματα παραμένουν στο χωράφι και για να αυξήσουμε την οργανική ουσία αλλά και να παρεμποδιστεί το φύτρωμα νέων ζιζανίων.

3. Δημιουργία χορτοτάπητα – ανταγωνιστικών φυτών: Επιδιώκεται η αρμονική συνύπαρξη της φυτείας με ένα φυσικό ή τεχνητό χλοοτάπητα από είδη που δεν δημιουργούν πρόβλημα ανταγωνισμού. Η παρουσία χλοοτάπητα βελτιώνει την γονιμότητα του εδάφους, δημιουργεί κατάλληλο μικροκλίμα για τα ωφέλιμα έντομα, περιορίζει την παρουσία αγριόχορτων και ελαχιστοποιεί την διάβρωση του εδάφους. Τα φυτά της εδαφοκάλυψης χρησιμοποιούνται είτε ως χλωρές λιπάνσεις είτε ως επιστρώματα.

4. Κάλυψη με αδιαπέρατο υλικό: Εφαρμόζεται κυρίως με την χρήση μαύρου πλαστικού γύρω από τον λαιμό των νεαρών πρέμνων, ώστε να μην συναντήσουν ανταγωνισμό από τα ζιζάνια στα πρώτα έτη της ανάπτυξης τους.
Αντιμετώπιση Εχθρών

Οι σοβαρότεροι εχθροί της ακτινιδιάς στη χώρα μας είναι οι εξής:

1. Pseudaulacaspis pentagona οικ. Diaspididae: Το κοκκοειδές αυτό προσβάλλει τον κορμό, τα κλαδιά και τους καρπούς. Πολλαπλασιάζεται με μεγάλη ταχύτητα και απορροφάει τους χυμούς του πρέμνου, οδηγώντας το στην εξασθένιση έως και την ξήρανση. Για την αντιμετώπιση του υπάρχουν τρία ωφέλιμα έντομα που ελέγχουν αποτελεσματικά το κοκκοειδές, τα Encarsia berlesey, Chilocorus bipustulatus, Lindorus tophanthae. Εφαρμόζεται επίσης η μέθοδος της υδροβολής όπου τα δένδρα ψεκάζονται με νερό υπό πίεση, καθώς και διάφορα σκευάσματα παραφινελαίων.

2. Thrips tabaki οικ. Thripidae: Προσβάλει κυρίως τα φύλλα μεταχρωματίζοντας τα και επιφέρει την τελική ξήρανση τους. Αντιμετωπίζεται από ωφέλιμα αρπακτικά όπως τα Orius sp. , Anthocoris sp. , Amblyseius sp. Και με την χρήση σκευασμάτων που έχουν βάση στις πυρεθρίνες.

3. Ακάρεα της οικ. Tentranychidae: Τα ακμαία τρέφονται από τους χυμούς και προκαλούν μεταχρωματισμούς στα φύλλα. Δεν αποτελεί σοβαρό οικονομικό πρόβλημα για την καλλιέργεια. Αντιμετωπίζεται με την παρουσία αρπακτικών όπως το Phytoseiulus persimilis και με την χρήση θερινού πολτού.

4. Bothynoderes punctiventris οικ. Curculionidae και Melolontha melolontha οικ. Scarabacidae. Oι ζημιές που επιφέρουν τα δύο αυτά έντομα δεν κρίνονται ως σοβαρές. Εμφανίζονται κυρίως σε φυτείες που γειτνιάζουν με τευτλοκαλλιέργειες.

5. Νηματώδεις: Η ακτινιδιά προσβάλλεται από νηματώδεις του γένους Meloidogyne spp. και κυρίως από τα είδη M. halpa, M, avanica. Τα φυτά που προσβάλλονται μένουν καχεκτικά και η παραγωγή μειώνεται ποσοτικά και ποιοτικά. Η καλύτερη μέθοδος αντιμετώπισης είναι η πρόληψη. Θα πρέπει να αποφεύγονται εδάφη με ιστορικό παρουσίας νηματωδών, έστω και αν μια εργαστηριακή ανάλυση εδάφους δεν το επιβεβαιώνει. Μπορούμε να δράσουμε πριν την εγκατάσταση της φυτείας με: κατάκλυση του εδάφους με νερό, με ηλιοαπολύμανση, με την προμήθεια καθαρού φυτικού υλικού, με την ενσωμάτωση οργανικών ουσιών, η οποία μειώνει την πυκνότητα του πληθυσμού λόγω της αύξησης λιπαρών οξέων και φαινολικών ουσιών στο έδαφος. Επίσης παρατηρήθηκε ότι σε υλικά πλούσια σε οργανική ουσία, η ύπαρξη σαπροφυτικών ειδών νηματωδών οι οποίοι είναι ανταγωνιστικοί στα φυτοπαρασιτικά είδη.
Αντιμετώπιση Ασθενειών

Οι κυριότερες ασθένειες που προσβάλλουν την ακτινιδιά είναι οι εξής:

1. Phytopthora castorum: Προσβάλει τον φλοιό, κάμβιο, βίβλο με αποτέλεσμα τη σήψη και την τελική ξήρανση του δένδρου. Η προσβολή διευκολύνεται από παρουσία πληγών (καλλ. φροντίδες, παγετός), καθώς και από την παρουσία νηματωδών. Ευνοείται από την παρουσία υγρασίας στον λαιμό του φυτού. Αντιμετώπιση: Να αποφεύγονται τα συνεκτικά εδάφη που δεν στραγγίζουν καλά. Θα πρέπει να διαμορφώσουμε το σημείο φύτευσης έτσι ώστε να είναι υπερυψωμένο και να στραγγίζει καλύτερα η περιοχή γύρω από τον λαιμό του πρέμνου. Οι όψιμες αρδεύσεις με κατάκλυση αν είναι δυνατόν θα πρέπει να αποφεύγονται. Επιβάλλεται έλεγχος στα νεαρά φυτά όταν φυτεύονται και στην περίπτωση εμφάνισης ρωγμών μετά από παγετό, να γίνεται επάλειψη με βορδιγάλειο πολτό.

2. Rhizoctonia Solani: Παρουσιάζονται έλκη και το φυτό στην αρχή εξασθενεί και στη συνέχεια νεκρώνεται. Εφαρμόζονται τα προληπτικά μέτρα που λαμβάνουμε για τη φυτόφθορα.

3. Armilaria mellea: Προκαλεί σηψιρριζίες. Ο ρυθμός ανάπτυξης μειώνεται και το δένδρο οδηγείται σε ξήρανση. Αντιμετώπιση: Πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα από το φυτώριο (καθαρά εργαλεία, αποφυγή υγρασίας). Εφαρμόζεται σκεύασμα του Trichoderma spp, που δρα ανταγωνιστικά στην ανάπτυξη του Α. mellea.

4. Botrytis cinerea: Προσβάλλει κυρίως τους καρπούς τόσο στον αγρό όσο και μετασυλλεκτικά με αποτέλεσμα την σήψη του καρπού. Εγκαθίσταται αρχικά σε τομές κλαδέματος καθώς και σε βλαστούς και άνθη. Οι καρποί δεν θα πρέπει να τραυματίζονται κατά την συγκομιδή διότι θα προσβληθούν στους ψυκτικούς θαλάμους. Αντιμετώπιση: Κατά το κλάδεμα ψεκάζουμε προληπτικά με χαλκό, όπως και πριν την συγκομιδή. Αυτή η εφαρμογή ίσως επιφέρει ένα επίστρωμα στους καρπούς κάτι που τους καθιστά αντιεμπορικούς. Τα παραφινικά λάδια δρουν ικανοποιητικά όπως και ο ανταγωνιστής Trichoderma spp.

5. Agrobacterium tumeefaciens: Βακτήριο που προκαλεί καρκινώματα. Αντιμετωπίζεται με μέτρα φυτοϋγιεινής και αποφυγής δημιουργίας πληγών στο υπέργειο μέρος. Χρησιμοποιούνται χαλκός και ένα ανταγωνιστικό στέλεχος του βακτηρίου Agrobacterium radiobacter το Κ-84.

6. Altenaria Alternata: Είναι μία νέα ασθένεια για την ακτινιδιά στο νομό Ημαθίας όπου προσβλήθηκαν βλαστοί έτους με την δημιουργία ελκών, εμφανίστηκαν κηλιδώσεις στα φύλλα που συνεχίστηκε από έντονη φυλλόπτωση.
Αντιπαγετική προστασία

Η αντιπαγετική προστασία είναι πολύ σημαντική για την ακτινιδιά, γιατί μετά από την εμφάνιση παγετού η παραγωγή μηδενίζεται σχεδόν ολοκληρωτικά.

Παθητική προστασία:

1. Η εκλογή της θέσης του οπωρώνα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να αποφεύγονται οι θύλακες παγετού και περιοχές με μεγάλη πιθανότητα εμφάνισης παγετών ακτινοβολίας.

2. Παρουσία ανεμοφρακτών.

3. Κοπή των φυτών εδαφοκάλυψης επιβάλλεται γιατί ελαχιστοποιεί την πιθανότητα ζημιάς από παγετούς ακτινοβολίας.

4. Κάλυψη με μονωτικά υλικά των κορμών.

Ενεργητική προστασία:

1. θέρμανση οπωρώνα με θερμάστρες.

2. Εφαρμογή τεχνητής βροχής με το εγκατεστημένο σύστημα άρδευσης. Η χρησιμοποίηση αυτοματοποιημένου συστήματος με διακοπτόμενη διαβροχή δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα.

3. Εγκατάσταση ανεμομικτών οι οποίοι έχουν το μειονέκτημα του υψηλού κόστους αγοράς και της αναποτελεσματικότητας όταν μεταφέρονται ψυχρές μάζες αέρα.

Παράγοντες για καλή καρποφορία: Ο παραγωγός μέσα στα πλαίσια της βιολογικής γεωργίας απαιτείται να διαθέτει και ευαισθησίες και γνώσεις έτσι ώστε το παραγόμενο προϊόν να μην υπολείπεται σε τίποτα από τα προϊόντα της συμβατικής γεωργίας ως προς την ποιότητα και το ύψος της παραγόμενης ποσότητας. Πρέπει να κατανοεί και να κατέχει την φυσιολογική διαδικασία που ρυθμίζει την παραγωγή, καθώς και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Οι παράγοντες αυτοί είναι οι εξής:

1. Επαρκές χειμερινό ψύχος: Η ακτινιδιά απαιτεί 800-1000 ώρες ψύχους για να διαφοροποιήσει τις ανθικές της καταβολές.

2. Έκθεση οφθαλμών στο φως: Το φως έχει θετική επίδραση στο επίπεδο σχηματισμού ανθικών καταβολών.

3. Ευρωστία και υγιεινή κατάσταση: Επιτυγχάνεται με την κατάλληλη λίπανση και άρδευση.

4. Ύψος καρποφορίας: Καθορίζεται από το κλάδεμα που θα εφαρμοστεί. Αν διατηρηθεί μεγάλος αριθμός διατηρούμενων οφθαλμών τόσο μειώνεται το ποσοστό των γόνιμων οφθαλμών. Αν κλαδέψουμε αυστηρά, αυξάνουμε το ποσοστό έκπτυξης των οφθαλμών αλλά ταυτόχρονα και την βλάστηση (υπερβολική- λαίμαργοι) που επηρεάζει το ύψος της επόμενης παραγωγής.

5. Παράγοντες που αποτελούν κληρονομικά χαρακτηριστικά όπως:

· δυναμικό των ανθοφόρων οφθαλμών

· αριθμό σχηματιζόμενων ανθοταξιών

· αριθμό ανθέων ανά ανθοταξία

· συνολικός αριθμός ανθέων κατά γόνιμο ανθοφόρο οφθαλμό
Βάρος καρπού – Παράγοντες διαμόρφωσης του

Το βάρος επηρεάζεται από τρεις παράγοντες:

1. Βαθμό επικονίασης: εννοούμε τον αριθμό γονιμοποιημένων ωαρίων. Όσο πιο πολλούς σπόρους έχει ένα ακτινίδιο τόσο πιο μεγάλο είναι το βάρος του.

2. Φορτίο διατηρούμενων οφθαλμών στο χειμερινό κλάδεμα: το μέσο βάρος των καρπών ελαττώνεται όσο αυξάνουν οι οφθαλμοί. Επεμβαίνουμε είτε με αυστηρό κλάδεμα, είτε με λιγότερο αυστηρό που ακολουθείται όμως από αραίωμα ανθέων και καρπών.

3. Το φως: Καρποί εκτεθειμένοι στο φως είναι σαφώς βαρύτεροι από εκείνους που βρίσκονται στη σκιά.
Εμπορία – Διάθεση Βιολογικών Ακτινιδίων

Στην Ημαθία δεν υπάρχει κάποιο εξειδικευμένο δίκτυο προώθησης των βιολογικών ακτινιδίων. Η διάθεση γίνεται είτε μέσα από ομάδες παραγωγών, είτε μεμονωμένα μετά από συμφωνία με φορείς εμπορίας με σκοπό την πανελλαδική διανομή. Τελευταία γίνεται προσπάθεια παρασκευής βιολογικής μαρμελάδας από την Biofarming – Βιολογικές Καλλιέργειες ΜΕΠΕ, εταιρεία που εδρεύει στα Τρίκαλα Ημαθίας, με πολύ καλές προοπτικές διάθεσης του προϊόντος.
Συμπεράσματα – προτάσεις
Η παραγωγή βιολογικών ακτινιδίων είναι μία πραγματικότητα. Το ακτινίδιο προσφέρεται για βιολογική καλλιέργεια τόσο γιατί αξιοποιεί τα συγκριτικά εδαφοκλιματικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας, όσο και γιατί προσβάλλεται από λίγους εχθρούς και ασθένειες σε σχέση με άλλες καλλιέργειες. Απαιτείται όμως η λήψη κάποιων μέτρων όπως:
1. Οικονομική ενίσχυση των παραγωγών στο μεταβατικό στάδιο\
2. Δημιουργία υποδομής για την οργάνωση εμπορίας
3. Εφαρμογή κατάλληλου Marketing
4. Ενημέρωση των αγροτών για την βιωσιμότητα της βιολογικής γεωργίας
5. Ενημέρωση καταναλωτών για τις ιδιαιτερότητες όλων των βιολογικών προϊόντων.
Άξιο λόγου είναι το παράδειγμα της Ν. Ζηλανδίας όπου την καλλιεργητική περίοδο 1991/92 ξεκίνησε το πρόγραμμα Kiwigreen, ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης παραγωγής και μέχρι το 1996/97 το σύνολο της παραγωγής το είχε υιοθετήσει. Η εφαρμογή του προγράμματος ήρθε ως αποτέλεσμα της πίεσης των καταναλωτών από τις αγορές του εξωτερικού. Πέρα όμως από την επιτυχία του προγράμματος αυτού γίνονται σκέψεις αν θα πρέπει να ακολουθήσουν τον βιολογικό τρόπο παραγωγής στο άμεσο μέλλον.
Ίσως χρειάζεται μία ανάληψη πρωτοβουλίας από τον κρατικό μηχανισμό για την εκπόνηση αντίστοιχου προγράμματος για την χώρα μας στα πλαίσια της βιολογικής γεωργίας με στόχο τον εφοδιασμό της Ευρωπαϊκής αγοράς.

______________________________________
Σύνδεσμοι:  ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ