********************************

...............................................* χρηστικές πληροφορίες και ενημέρωση για τον αγροτικό κόσμο *

~~~~~~~~***~~~~~~~~~~

~~~~~~~~***~~~~~~~~~~
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013

MARKETING BIOΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

albert consulting Αλέξανδρος Μπερτσιμάς
Εκπαίδευση, Σύμβουλος Ανάπτυξης Πωλήσεων Marketing και Strategic management
Ι. Πασαλίδη 145, 55133 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 523738 fax: 2311241625 e-mail:info@albertconsulting.gr

MARKETING Και Προώθηση Βιολογικών Προϊόντων

Λίγα λόγια για το θέμα
Τα γεωργικά προϊόντα αποτελούν σήμερα μια από τις ελπίδες της Ελλάδας για επιστροφή στην ανάπτυξη. Τα βιολογικά προϊόντα είναι το εισιτήριο για τις αγορές του εξωτερικού. Για να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τον ανταγωνισμό, πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά τι έχουμε «στα χέρια μας», πως αναπτύσσεται η Αγορά και ποιοι είναι οι καλύτεροι τρόποι για να προσεγγίσουμε τις ξένες αγορές, να τις «ανοίξουμε» και να εδραιώσουμε τη θέση μας.

Η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα η οποία αν και διαθέτει όλες τις προδιαγραφές για την παραγωγή εξαιρετικών γεωργικών προϊόντων, εντούτοις δε μπορεί να τα παράγει σε μεγάλες ποσότητες. Η παραγωγή και η προώθηση ποιοτικών προϊόντων αποτελεί μονόδρομο και στην αντίληψη των εύπορων αγορών τα ποιοτικά προϊόντα μεταφράζονται κατά κύριο λόγο στα προϊόντα βιολογικής γεωργίας. Τα βιολογικά προϊόντα εξ’ ορισμού παράγουν θετικά μηνύματα για τους καταναλωτές ενώ είναι συνυφασμένα με την υγεία, την ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και την ευζωία των αγροτικών ζώων

Σκοπός

Στο σεμινάριο, οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν τις παγκόσμιες τάσεις της Αγοράς των βιολογικών προϊόντων, τις απαιτήσεις παραγωγής, επισήμανσης, εμπορίας και το θεσμικό πλαίσιο των δημοφιλέστερων εξαγωγικών προορισμών. Θα καταλάβουν τη λειτουργία του Συστήματος Ελέγχου των βιολογικών προϊόντων και τη σημασία της πιστοποίησης. Θα κατανοήσουν τι είναι αυτό που κάνει την παγκόσμια αγορά των βιολογικών προϊόντων να αναπτύσσεται σταθερά επί 30 και πλέον χρόνια και έχει ξεπεράσει τα 55 δις δολάρια σε πωλήσεις. Θα αντιληφθούν τέλος γιατί τα βιολογικά προϊόντα αποτελούν πολύ μεγάλη ευκαιρία για τις Ελληνικές εξαγωγές.

Που απευθύνεται

· Στελέχη επιχειρήσεων τροφίμων
· Επαγγελματίες & Ερασιτέχνες Αγρότες
· Προσωπικό και Μέλη Αγροτικών Συνεταιρισμών και Ενώσεων
· Γεωπόνους, Τεχνολόγους Γεωπονίας, Τεχνολόγους Τροφίμων και άλλες σχετικές ειδικότητες

Οι εκπαιδευόμενοι μετά το τέλος του σεμιναρίου είναι σε θέση :
Με την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
· Να αναγνωρίζουν τις νέες τάσεις στην αγορά των βιολογικών προϊόντων
· Να προσδιορίζουν το προφίλ των καταναλωτών των βιολογικών προϊόντων
· Να σχεδιάζουν αποτελεσματικά τη στρατηγική μάρκετινγκ για την προώθηση των προϊόντων τους καθώς και να οργανώνουν τη διάθεση των προϊόντων τους στην Αγορά

· Να χρησιμοποιούν με ευκολία τα Πρότυπα και τους Κανονισμούς που αφορούν τη Βιολογική Γεωργία

· Να γνωρίζουν τις ευκαιρίες και δυσκολίες για κάθε σημαντικό εξαγωγικό προορισμό
· Να εκτιμήσουν τη σημαντικότητα της παραγωγής τροφίμων
· Να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα της βιολογικής γεωργίας και τους λόγους που οι καταναλωτές εξακολουθούν να τα προτιμούν παρά την διεθνή οικονομική κρίση.

Περιεχόμενο
Εισαγωγή στη Βιολογική γεωργία
· Βασικές Αρχές
· Εξέλιξη Βιολογικής Γεωργίας (Παγκόσμια ανάπτυξη και η περίπτωση της Ελλάδας)
· Νέες Τάσεις και Μοντέλα Λειτουργίας των Αγορών Βιολογικών Προϊόντων
· Ευκαιρίες και απειλές για τα Ελληνικά Βιολογικά Προϊόντα

Σύστημα Ελέγχου, Πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων & Απαιτήσεις Επισήμανσης
· Λειτουργία του Συστήματος Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων
· Η Διασφάλιση του Συστήματος Πιστοποίησης – πίστη του Καταναλωτή
· Ειδικές Απαιτήσεις για Εξαγωγές Βιολογικών Προϊόντων (άλλα Εθνικά/υπερεθνικά/ιδιωτικά Πρότυπα παραγωγής βιολογικών προϊόντων)
- Επικρατέστερες Προδιαγραφές
- o Συνθήκες ισοδυναμίας με Τρίτες Χώρες
· Το Σήμα της ΕΕ για τη Βιολογική Γεωργία

· Χρήση του όρου «Προϊόν Βιολογικής Γεωργίας» στις ετικέτες των Προϊόντων

Μάρκετινγκ Βιολογικών Προϊόντων
· Κανάλια Προώθησης των Βιολογικών Προϊόντων
- Οι Ευκαιρίες στο internet (δίκτυα, πύλες πληροφόρησης, e-shops και συστήματα παραγγελιοληψίας)
- Ανάπτυξη Δικτύου Διανομών – Προσέγγιση Επιχειρήσεων Εισαγωγής
· Απ’ ευθείας Πώληση από το Αγρόκτημα
- Pick your own farms
- Community Supported Agriculture
- Αγροτουρισμός και Θεματικές Δραστηριότητες
· Το Μάρκετινγκ των Βιολογικών Προϊόντων (μελέτες περιπτώσεων branding & προβολής)
· Υλικό Μάρκετινγκ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ.
Τεχνολόγος Γεωπονίας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Παραγωγών Βιολογικών Προϊόντων στην εταιρεία DS Consulting. Η DS Consulting είναι εταιρεία παροχής υπηρεσιών, η οποία εξειδικεύεται στον Κλάδο Βιολογικών Προϊόντων, Καλλυντικών και των Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών. Δραστηριοποιείται στη διαχείριση Αγροκτημάτων, αναπτύσσει Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας για Επιχειρήσεις και Οργανισμούς Πιστοποίησης και παρέχει πλήθος εξατομικευμένων υπηρεσιών ανάλογα με τις ανάγκες των συνεργατών της. Η DS από τον Απρίλιο του 2011 είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, που εγκρίθηκε ως επίσημος συνεργάτης της Βρετανικής Carbon Trust για την υλοποίηση έργων υπολογισμού του Ανθρακικού Αποτυπώματος Προϊόντων & Υπηρεσιών.


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Αθήνα: 01/2/2013 (Παρασκευή) HOTEL STRATOS VASILIKOS (15:30-20:30)
Θεσσαλονίκη: (Σάββατο) 02/02/2013, HOTEL DAIOS (11:00-16:00)

ΤΙΜΗ
205 ΕΥΡΩ. 
Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης 1 και πλέον εβδομάδα προ της διεξαγωγής του σεμιναρίου παρέχεται έκπτωση 10%
Το κόστος του σεμιναρίου μπορεί να καλυφθεί μέσω Ο.Α.Ε.Δ. (ΛΑΕΚ 0,45 εαν έχει προκηρυχτεί έως τότε)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (κάντε κλικ)

albert consulting Αλέξανδρος Μπερτσιμάς
Εκπαίδευση, Σύμβουλος Ανάπτυξης Πωλήσεων Marketing και Strategic management
Ι. Πασαλίδη 145, 55133 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 523738 fax: 2311241625 e-mail:info@albertconsulting.gr

Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2013

Όλα τα βοτάνια της Ελληνικής χλωρίδας έχουν θεραπευτικές ιδιότητες


Τέσσερα βότανα που υποκλίνονται και οι επιστήμονες    

Ο γεωπόνος Ιγν. Ζαχαρόπουλος, που αφιέρωσε τη ζωή του στη μελέτη των βοτάνων με ειδικές σπουδές και επίδοση στους κλάδους χημείας και βιολογίας που σημαίνει ότι αναφέρει είναι τεκμηριωμένο λέει ότι όλα τα βοτάνια της Ελληνικής χλωρίδας έχουν θεραπευτικές ιδιότητες. Για τέσσερα κοινά βοτάνια το φασκόμηλο, το ταραξάκο ή πικροράδικο και δύο καλλιεργούμενα το μαϊντανό και το λάχανο, αναφέρεται με θαυμασμό.Για να τα δούμε με συντομία ένα-ένα.
Μαϊντανός ο θαυματουργός
«Αποκαλύπτομαι μπρος στο μαϊντανό» λέει ο Ιγν. Ζαχαρόπουλος, θέλοντας να τονίσει πόσο ωφέλιμος είναι για την υγεία μας. Το χρησιμοποιούμε στις σαλάτες, στις σάλτσες και σχεδόν σε όλα τα φαγητά. Παρομοιώδεις είναι η φράση «είσαι μαϊντανός» που λένε για όσους ανακατεύονται με όλα. Είναι από τα λίγα βότανα με πάρα πολλές θεραπευτικές ιδιότητες, γι’ αυτό ονομάζεται «λαχανικό της υγείας». Είναι το πετροσέληνο, το αγαπημένο βοτάνι του Ιπποκράτη με το οποίο θεράπευε πολλές αρρώστιες. Περιέχει πολλές βιταμίνες και μέταλλα, όπως βιταμίνες A,B,C και μέταλλα σίδηρο, μαγνήσιο, ιώδιο, φώσφορο, μαγγάνιο, κάλιο, νάτριο, θείο, χλώριο, κοβάλτιο.
Ο κατάλογος των ασθενειών που κάνει καλό μεγάλος. Εμείς θα αναφερθούμε σε μερικές.
Ο μαϊντανός είναι αφάνταστα πολύτιμος στα νεφρά και στην κύστη. Με την πολυουρία διώχνει τις πέτρες. Είναι αντισηπτικό του αίματος, προληπτικό του καρκίνου, συνίσταται κατά του εντέρου και της υδρωπικίας. Είναι τονωτικός, χωνευτικός, αντιπυρετικός , κατά των πρησμένων αδένων, κατά των αποστημάτων, του στήθους, κατά του άσθματος και των πνευμονικών παθήσεων. Ευεργετικό στο συκώτι, διεγερτικός, ορεκτικός κ.ά. Στα μικρά πουλιά είναι δηλητηριώδες και στον παπαγάλο θανατηφόρος. Με τη συμβουλή του γιατρού πρέπει να το τρώνε οι εγκυμονούσες γιατί μπορεί να προκαλέσει αποβολή. Ο μαϊντανός ενισχύει τη μνήμη όμως πρέπει να προσέχουμε γιατί η ρίζα του φυτού περιέχει «Απιόλ» και σε μεγάλες δόσεις φέρνει ζαλάδες.

Το λάχανο
Έχει απίστευτες θεραπευτικές ιδιότητες. Άριστο θεραπευτικό του έλκους στομάχου και δωδεκαδαχτήλου. Θεραπευτικό των παθήσεων του στήθους, και του άσθματος. Μαλακώνει τον βήχα, κατά του βραχνιάσματος και των βρογχικών. Αντισκορβουτικό, τονωτικό, αποσυμφορεί τις αρτηρίες, ανακουφίζει πόνους αρθριτικών, ρευματισμών, κατά των εγκαυμάτων, της νευραλγίας του προσώπου, τον πονοκέφαλο. Βοηθά το ερυσίπελα και ανοίγει τους καλόγερους. Το λάχανο είναι τροφή φάρμακο. Να θυμάστε πάντα ότι τα λαχανικά και τα φρούτα πρέπει να μην είναι φορτωμένο με ραντίσματα και λιπάσματα.


Το φασκόμηλο ή Αλισφακιά.
Οι Άραβες λένε γι΄ αυτό το ξεχωριστό βοτάνι. «πως μπορεί να πεθάνει ένας άνθρωπος που έχει στον κήπο του μια φασκομηλιά». Το φασκόμηλο πίνετε σαν αφέψημα ή έγχυμα με μέλι. Είναι κατά του κρυολογήματος, των ρευματισμών, του ερεθισμένου λαιμού, της νευροπάθειας, της ατονίας του στομάχου και των εντέρων, της αμηνόρροιας, δυσμηνόρροιας και λευκόρροιας. Είναι επίσης αντιπυρετικό, διεγερτικό-δυναμωτικό, αποχρεμπτικό και απολυμαντικό. Αυτές είναι μερικές από τις πολλές ευεργετικές του ιδιότητες. Είναι επίσης ενισχυτικό της μνήμης.


Ταραξάκο ή πικραλίδα ή δόντι του λιονταριού
Το κατεξοχήν φυτικό φάρμακο του συκωτιού και της χολής.


Είναι επίσης διουρητικό, στομαχικό, τονωτικό, αντισκορβουτικό, καθαριστικό του αίματος, καθαρτικό, κατά του βήχα, των φλεγμονών του στήθους, ελαττώνει τη χοληστερίνη, κατά του διαβήτη, και το πιο σημαντικό ενισχύει τη μνήμη. Περιέχει βιταμίνες και σχεδόν όλα τα μέταλλα.Συντακτική ομάδα: Νότα Μπενέτου
Πηγή: http://www.filenades.gr/
 AGROTIKABOOK.GR