********************************

.....................................................* χρηστικές πληροφορίες και ενημέρωση για τον αγροτικό κόσμο *
"Χαίρε Ω Χαίρε Ελευθερία" Δ. Σολωμός

Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2012

Η ποιότητα των εξαγόμενων και διακινούμενων στην Ε.Ε. ελληνικών σταφυλιών


 (16/7/2012 13:53)

Ενόψει της έναρξης της εμπορικής περιόδου για τα επιτραπέζια σταφύλια και προκειμένου να διασφαλισθεί η άριστη ποιότητα των ελληνικών σταφυλιών με σκοπό την καλύτερη αποδοχή τους στις αγορές του εξωτερικού, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα εξής:Σύμφωνα με όσα αναφέρει απόφαση του ΥπΑΑΤ η οποία δημοσιεύθηκε στον διαδικτυακό τόπο Διαύγεια: οι ποιοτικές προδιαγραφές εμπορίας που ισχύουν για τα επιτραπέζια σταφύλια περιγράφονται στο μέρος Β του παραρτήματος I του Καν. (ΕΕ) 543/2011. Τα προϊόντα θα πρέπει να τηρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις των προδιαγραφών ποιότητας και η ανάπτυξη και κατάστασή τους να είναι τέτοια, ώστε να τους επιτρέπει να αντέχουν στη μεταφορά και τη μεταχείριση και να φθάνουν στον τόπο προορισμού τους σε ικανοποιητική κατάσταση. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στο βαθμό ωριμότητας ο οποίος σύμφωνα με το εμπορικό πρότυπο αντιστοιχεί σε:
  • 120 Brix για τις ποικιλίες Alphonse Lavallée, Cardinal και Victoria,\
  • 130 Brix για όλες τις άλλες ποικιλίες με γίγαρτα,
  • 140 Brix για όλες τις αγίγαρτες ποικιλίες
Επιπλέον όλες οι ποικιλίες πρέπει να έχουν ικανοποιητική αναλογία σακχάρων προς οξέα. Τα μέσα συσκευασίας πρέπει να εξασφαλίζουν την προστασία των προϊόντων και τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό τους να είναι καινούρια και καθαρά. Επίσης θα πρέπει να φέρουν πλήρη και ορθή σήμανση η οποία συνίσταται στην υποχρεωτική αναγραφή του κωδικού του συσκευαστή ή/και αποστολέα, της καταγωγής του προϊόντος, της ονομασίας της ποικιλίας και της εμπορικής κατηγορίας. Υπενθυμίζουμε ότι οι αναγγελίες είναι υποχρεωτικές για όλα τα φορτία που εισάγονται, εξάγονται και διακινούνται προς και από χώρες της Ε.Ε. και πρέπει να καταχωρούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες στη Βάση Δεδομένων των συναλλασσομένων στα νωπά οπωροκηπευτικά (ΜΕΝΟ).
«Καλούνται οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής να διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή του προγράμματος της Βάσης Δεδομένων του «Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών», προκειμένου ο έλεγχος να είναι ομοιόμορφος σε όλη τη χώρα και να οργανωθούν τυχαίοι και δειγματοληπτικοί έλεγχοι στα σημεία εξόδου της χώρας.

Επίσης καλούνται οι Επόπτες ποιοτικού ελέγχου να οργανώσουν και να εποπτεύσουν στην περιοχή ευθύνης τους, τους προβλεπόμενους από την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία ελέγχους, προβαίνοντας όταν και όπου κρίνεται αναγκαίο σε έκτακτους, τυχαίους δειγματοληπτικούς ελέγχους.
Σε περίπτωση καταστρατήγησης των ανωτέρω, οι υπεύθυνοι θα παραπέμπονται στις αρμόδιες επιτροπές επιβολής κυρώσεων», αναφέρει η απόφαση του ΥΠΑΑΤ.


από το: 

Διαβάστε ακόμα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου