********************************

.....................................................* χρηστικές πληροφορίες και ενημέρωση για τον αγροτικό κόσμο *
"Χαίρε Ω Χαίρε Ελευθερία" Δ. Σολωμός

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

Φυτοφάρμακα - υλικά συσκευασίας μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα
Η κακή χρήση των φυτοφαρμάκων και η ανεξέλεγκτη διαχείριση υλικών συσκευασίας από τους αγρότες, προβάλλουν ως δύο από τις βασικές αιτίες μόλυνσης των υπογείων υδάτων στα δημοτικά διαμερίσματα Αρμενίου και Μέλισσας της Θεσσαλίας, καθώς και της ευρύτερης περιοχής, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης που διενήργησε το ΙΓΜΕ.
Όπως είναι γνωστό, στην περιοχή ανιχνεύτηκαν υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υδροδότησης των τοπικών κοινοτήτων εδώ και μήνες.
Σύμφωνα με την μελέτη, υποδεικνύονται λύσεις με την διάνοιξη νέων υδρευτικών γεωτρήσεων σε άλλη περιοχή, μη πεδινή, η οποία παρουσιάζει χαμηλότερες τιμές νιτρικών ιόντων, ολικού και εξασθενούς χρωμίου καθώς και αρσενικού. 
Εξάλλου, λαμβάνοντας υπόψιν, τις αυξημένες συγκεντρώσεις χρωμίου και αρσενικού καθώς και την παρουσία ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης προϊόντων φυτοφαρμάκων, προτείνεται η υλοποίηση ολοκληρωμένης μελέτης με δειγματοληψίες και χημικές αναλύσεις για το σύνολο των κύριων ιόντων και πληθώρας ιχνοστοιχείων καθώς και φυτοφαρμάκων, με στόχο την αξιολόγηση και επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης της ποιότητας του νερού και ιδιαίτερα του πόσιμου νερού, σε όλη την Θεσσαλία.
____________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου